Archives de catégorie : PECS2014

PECS2014: Appel à la Communication

PECS2014

CONFERENCE CALL

The University of Pécs organizes the SROP 4.2.2.C-11/1 / KONV / 2012-0005 ‘Well-being in the Information Society “international conference on 13-14 November 2014, which cordially invites the interested.

The information society theme of the past two decades, appreciated all over the world. The European Union is a political declaration and a number of economic development projects, research has been conducted and scientific publications have appeared, while increasingly felt in our daily lives that we live in an information society. The information society is a very wide-ranging and diverse at the same time in the information and communication technology revolution, which replaced the industrial (industrial) society, a change of era, but part of the Internet world. In conclusion, we can say that the new era that can be felt in all subsystems of society.

The conference invites the higher education institutions and researchers, government and business representatives, colleagues interested in the topic experts. Possible the theoretical and the practical usefulness of each side to present their research areas and science in the context of each section.

To register please follow this link to the online registration indicate: http://www.soctira.eu/conf-wellbeing-pecs/
In addition to registering a 300-word abstract should be submitted in English, the following accessibility (indicated in each case, we ask thesubject: Well being abstract):

jollet@gamma.ttk.pte.hu

The University of Pécs organizes the SROP 4.2.2.C-11/1 / KONV / 2012-0005 ‘Well-being in the Information Society “international conference on 13-14 November 2014, which cordially invites the interested.

All abstracts were subjected to the evaluation process.
The accepted studies will be publised – if the available resources allow – in printed form (ISBN). Scientific articles should be sent to the following accessibility, like the abstract via e-mail (subject in each case we ask Well being indicated in the study):

jollet@gamma.ttk.pte.hu

Sections:

Developing a regional knowledge sharing cooperative applications (TT-CLAUD) Territorial Intelligence – research action and ICT
This topic of this conference is the „e-tools of research actions”. The development is a process aiming to improve the quality of life in the broadest sense, which cannot be restricted to financial wealth or material welfare but comprises the quality of the environment, the exercising of democratic rights, access to natural resources and to services and institutions made available by the society, along with full physical and mental health, spare time, safety, and security. Social welfare is a manifestation of the quality of the environment and that of the life of people making up society. Thus, the validation of the aims of sustainable development requires a complex planning and executional process.
The research directions and territorial intelligence must provide answers to the questions of Europe and while enriching reflection conditions for socio-ecological transition and combination of development objectives. Continuing research conducted in territorial intelligence by ENTI since 1989, Europe should promote cooperation and improve the instruments of observation at all levels of territories, to achieve the socio-ecological transition. Sharing information between scientific disciplines, sectors and territorial scales is provided to co-construct knowledge and collaborative projects combining economic, social, environmental and cultural objectives of sustainable development. Participatory governance allowing citizens and stakeholders to participate in decision making is also a requirement to draw up and implement together actions appropriate to local capacity and constraints, and to improve the welfare of all by reducing social, environmental and cultural local costs globalization.”

Az információs társadalom jelenségeit leíró komplex adatbázisok – Database describing the complex phenomena of the information society (in Hungarian)

A mai társadalomban elsőrendű prioritások között szerepelnek a személyes szabadságjogok, az információhoz való jog, valamint a nyilvánosság igénye.

A szeparáltan meglévő, heterogén adatbázisok biztonságos, adatvédelmi szempontból kifogástalan összekapcsolása az egyének és az intézmények számára is lehetővé teszik az egyablakos ügyintézést, illetve információszerzést. Mindez nyilvánvalóan időspóroló, és egyúttal biztonságos megoldás, a mai redundáns, sokszor feleslegesen ismétlődő adatszolgáltatási rendszerrel összevetve.

A modern modellezési eszköztár nemcsak az információáradatban segít eligazodni, de azt is kizárja (vagy legalábbis megnehezíti), hogy a különböző információbirtokosok más és más interpretációkkal lássanak el azonos adatokat. Az információs társadalomban az állampolgár, vagy a vállalkozás folyamatosan tart attól, hogy kirekesztődik valamilyen számára fontos eseményből, vagy információból. Abban az esetben, ha a mikroszint szereplői képesek egyénileg interpretálni a modellezési eredményeket, lényegesen csökken annak az esélye, hogy őket negatívan diszkriminálják.

A infokommunikációs innovációk társadalomra gyakorolt hatása ma még csak becsülhető. Az új elveken nyugvó geolokalizáció, az intelligens épületek, az IP alapú, adathálózatokon történő hangátvitel olyan léptékű változások, amelyek valóban megváltoztathatják az emberek közötti kapcsolatok, vagy az ezekből létrejött hálózatok alapjait.

Korszerű modellezési eszköztárak – Advanced modeling toolkits (in Hungarian)

A tudományos kutatásban alkalmazott modellek specifikálása, paraméterbecslése és verifikálása a jelen társadalom információ- dömpingjében nem egyszerű, de nem is triviális kérdés, számos esetben mindez új elemzési módszerek, de nemritkán modern eszközök kifejlesztését is igényli.
Különös jelentőset ad a modellezési eljárások fejlesztésének az a probléma, miszerint a rendelkezésre adatok mennyisége ugyan – szinte minden határon túl – növelhető, ám az adatok minősége, az adatokban rejlő információk megbízhatósága ezzel szinte párhuzamosan csökken. Az információs társadalom jelenségeinek megértése, a társadalmi reakciók modellezése így már nem mindig valósítható meg a hagyományos eljárásokkal, szükség ezek folyamatos fejlesztésére, és ezzel párhuzamosan olyan fiatal kutatóállomány kiképezésére, akik ezen kihívásoknak hosszú távon képesek lesznek megfelelni.

Új innovatív IKT alkalmazása – Application of new innovative ICT (in Hungarian)

Nem lehetnek kétségeink afelől, hogy az információs társadalom reakcióinak modellezése, a jövőbeni folyamatok előrejelzése olyan jelenségekre világít rá, melyeket azon túl, hogy prognosztizálunk, kezelnünk is kell. Viszonylag régóta elfogadott axióma, hogy a kedvezőtlen hatások kezelése két módon történhet: alkalmazkodással, illetve csillapítással. Nyilvánvaló, hogy a tudományos kutatás célja is kettős lehet: a negatív hatásokhoz történő alkalmazkodás során keletkező károk minimalizálása, illetve a negatív hatás csillapítása.A komplex kutatások olyan innovációkat jelentenek, melyek a káros (vagy nem teljes mértékben pozitív) hatásokra reagálnak:

Intelligens innovációk- Smart innovations (in Hungarian)

Az információs társadalomban a tér összeszűkül, a konjunktúra, de a válságok is globálissá szélesednek. A természeti–társadalmi–gazdasági kockázatok modellezése, előrejelzésre alkalmas eljárások (szoftverek) kifejlesztése, a közeljövő legfontosabb feladatai közé tartozik. A sikeres alkalmazkodás feltétele a korrekt, rugalmas prognózis.

Az infokommunikációs forradalom egyik leglátványosabb, egyben leginkább emberközeli innovációja az intelligens épületek (smart buildings) megjelenése: az intelligens otthonban az összekapcsolt, együttesen felhasználható modern infokommunikációs technológiák hozzáférhetők a hagyományos és újabb tevékenységek során is. Egy ilyen épület különböző szempontokat igyekszik kielégíteni: energiatakarékosságot (világítás, fűtés, légkondicionálás automatizálása), biztonsági és riasztórendszerek szabályozását, szórakozást, táv-betegápolást, idősek és mozgáskorlátozottak felügyeletét, valamint az otthoni munkavégzést. A szekció ezen fejlesztések bemutatását célozza.

Árvíz-kockázat előrejelzés – Flood risk forecast (in Hungarian)

Az „árvizek meghatározása” témában a vízfolyások árvízhozamának számítására a tervezői gyakorlat számára több ajánlott módszer is van. Ezeket részben hazai részben külföldi kutatási eredmények alapján dolgozták ki, és általában az a jellemzőjük, hogy észlelt, de különböző hosszúságú viszonylag rövid adatsorokat vettek alapul. A pontszerű észlelések területi kiterjesztése a természetes környezet paramétereinek csak igen korlátozott mértékű alkalmazására terjednek ki, mivel azok igen bonyolulttá és hosszadalmassá tennék a számításokat, miközben a végeredményre gyakorolt hatásuk bizonytalan, és meghatározásuk is körülményes a hagyományos módszerekkel. Jelentős pontatlanságot eredményez az is, hogy a számítási módszerek alapadatai több évtizeddel ezelőttiek, mára elavultak, akár az adatsorok hosszának, akár az időjárási viszonyok vagy az antropológiai hatások változásának hatásait vesszük figyelembe. Az előbbieknél jóval megbízhatóbb eredményt érhetünk el ún. csapadék lefolyás szimulációs modell alkalmazásával, amelynél a passzív paraméterek is számításba vehetők, azonban ezek gyakorlati alkalmazása a tervezői, vagy a napi vízkár-elhárítási tevékenységben ma még nem jellemző, mivel nagyon időigényes és nem elég hatékony. E kutatás során kifejlesztésre kerülő modell során olyan árvízhozam-meghatározási módszer kerül kidolgozásra, amely alkalmas gyorsan (néhány óra alatt), egy dombvidéki vízfolyás bármely pontján, a legfrissebb mérési adatokra, adatsorokra (optimálisan 30 év) támaszkodva, a lehető legtöbb passzív paraméter figyelembe vétele mellett a mértékadó árvíz meghatározására.

Pecs2014

PECS2014

CONFERENCE CALL

The University of Pécs organizes the SROP 4.2.2.C-11/1 / KONV / 2012-0005 ‘Well-being in the Information Society “international conference on 13-14 November 2014, which cordially invites the interested.

The information society theme of the past two decades, appreciated all over the world. The European Union is a political declaration and a number of economic development projects, research has been conducted and scientific publications have appeared, while increasingly felt in our daily lives that we live in an information society. The information society is a very wide-ranging and diverse at the same time in the information and communication technology revolution, which replaced the industrial (industrial) society, a change of era, but part of the Internet world. In conclusion, we can say that the new era that can be felt in all subsystems of society.

The conference invites the higher education institutions and researchers, government and business representatives, colleagues interested in the topic experts. Possible the theoretical and the practical usefulness of each side to present their research areas and science in the context of each section.